В работата и управлението на различните фирми съществуват дейности, които изискват специален юридически ресурс за тяхното извършване. Това е свързано с определен вид правни услуги, като например: „Изготвяне на договори за управление и контрол“, „Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми към тях“, както и „Попълване и подаване на годишните данъчни декларации на физическите лица“.

 

Изготвянето на договорите за управление и контрол не е трудов договор, а представлява договор, свързан с гражданското право. Неговата цел е доста ясна и конкретна. С изготвянето на договора за управление и контрол се уреждат взаимоотношенията между съответното дружество и неговия управител. При този вид взаимоотношения се прилагат гражданските закони, като негов главен регулатор е „Законът за задълженията и договорите“ (ЗЗД). Нашите специалисти притежават достатъчно опит в консултирането и изготвянето на подобни договори за управление и контрол.
Друг основен момент от нашата работа е свързан с изготвяне на договори и сметки за платени суми към тях. Според юридическите нормативи една фирма или самоосигуряващо се лице, които са платци по доходи от наем или друга стопанска дейност, могат да удостоверят плащането на суми по удържания данък или изплатените доходи. Това е свързано с регулацията на чл. 43 от Закона за данъка на върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В такива случаи се нуждаете от квалифицирана помощ и ние сме тези, които могат да помогнат при изготвянето на съответните документи.

 

Третият основен момент от нетрудовите правоотношения, за чиято регулация можем да съдействаме, е свързан с годишните данъчни декларации. Всяка фирма или самоосигуряващо се лице се нуждаят от квалифицирана юридическа помощ, когато трябва да представят данни и документи за доходите, които са извършили през съответната календарна година. Притежаваме дългогодишен опит, в справянето с всички въпроси и колебания, възникващи при декларирането на фирмените доходи. От нашата коректност и акуратност зависи, до голяма степен, доброто финансово и правно състояние на фирмите или самоосигуряващите се лица.

  • Изготвяна на договори за управление и контрол
  • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми към тях
  • Попълване и подаване на Годишни данъчни декларации на физически лица