Всеки човек е изпитвал известни трудности да се справи с различните изисквания и норми, определящи трудовите правоотношения. В такива моменти можете да разчитате на нас!

Ние сме екип от специалисти, притежаващи опит в сферата на трудовото право.

Ако имате проблеми с определянето на трудовия или пенсионния стаж, нуждаете се от консултация при сключване или прекратяване на трудови договори, ние ще ви предоставим най-добрите решения.

Ние можем да ви помогнем и при изготвянето или регистрирането на трудови договори, и при евентуалното отписване на трудовите правоотношения в НАП. Специалистите ни притежават достатъчно опит в създаването, попълването и поддържането на работни досиета и длъжностни характеристики. Експертите ни ще бъдат до вас, когато се нуждаете от изчисляване и попълване на трудовия стаж.

За всички хора, на които им предстои пенсиониране, ние предоставяме съвети на работещите, свързани с документите за пенсиониране, ранното излизане в пенсия, както и различните видове пенсии – по болест или старост. Фирмата ни може да ви изчисли индивидуалния коефициент, нужен на всички работници със стаж, за да придобият право на пенсионни услуги при определени условия.

От Труд Консулт можем да ви предложим и варианти за проектиране и внедряване на системи или софтуер, в управлението на отдел ТРЗ или отдел „Човешки ресурси“ на вашите фирми. Създали сме стройна система, според която можем да направим точен и верен анализ на професионалните длъжности, както и тяхното проектиране.

Фирмата ни е специализирана и в анализите и консултациите, насочени към определяне на дейността на отдел „Човешки ресурси“ във всяка фирма.

Можете да се доверите на нас и когато се нуждаете от ефективно управление на работните заплати, или от консултации, свързани с наемането на работен персонал. Дейността ни е насочена към подобряване на трудовите правни отношения, които гарантират и по-добрия икономически климат в страната ни.

трудово правоотношение

 • Консултации по трудовото законодателство
 • Консултации за трудов и осигурителен стаж, почивки, право на отпуск и др.
 • Консултации и изготвяне на необходимите документи по сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
 • Помощ при изготвяне на заповеди за назначаване, прекратяване на трудови правоотношения, наказания, дисциплинарно уволнение и др.
 • Помощ при регистриране на трудови договори, споразумения и прекратяване на трудово правоотношение в НАП
 • Създаване и поддържане на трудови досиета и документи в тях, архив на трудовите досиета.
 • Изготвяне на длъжностни характеристики и измененията в тях.
 • Изготвяне на длъжностно и поименно щатно разписание и заповед за въвеждането им
 • Изчисляване и попълване на трудов и осигурителен стаж. Попълване на трудов стаж в трудовата книжка. Оформяне и заверка на трудови книжки
 • Помощ по трудови и осигурителни казуси.
 • Консултации по въпроси на пенсионирането, ранно пенсиониране и пенсиониране по старост и болест
 • Изготвяне документи за пенсиониране, ред и процедури
 • Изчисляване на осигурителен стаж и размер на пенсията
 • Изчисляване на индивидуален коефициент при пенсиониране
 • Съдействие при проектиране и внедряване на системи и софтуер за управление на човешките ресурси и ТРЗ
 • Анализ и проектиране на длъжностите
 • Анализи и консултации по управление на човешките ресурси, включително управление на заплатите
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала