Трудов договор със срок на изпитване

В практиката почти не съществува трудов договор, който да не е предшестван от изпитателен срок. Независимо дали договорът е безсрочен или срочен. Целта му е да се провери дали служителят /работникът/ е достатъчно квалифициран и най-важното – ще може ли да се справя със задълженията си на работното място.

Read more

ТРУДОВИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ФИРМИ И ЧАСТНИ ЛИЦА

Трудът е най-висшето благо, което различава хората и ги прави пълноценни. Но има определени аспекти, които осмислят работния процес и го превръщат в по-ефективен и успешен. Става дума за трудовите условия, спазването на правилата за безопасност и работно време. Когато всичко това е приведено в съответния порядък, тогава работата се превръща в призвание и удоволствие.

Read more

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПРЕЗ 2017 г.

Натрупването на определен стаж и минималната пенсионна възраст позволяват през 2017 година лицата да се възползват от правото си на пенсионно възнаграждение. Трябва да се отбележи, че това право не може да се погаси по давност. Как да го разбираме?

Read more

Среден осигурителен доход за страната за месец септември 2016 г.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2016 г. е 768,18 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2015 г. до 30.09.2016 г. е 759,28 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2016 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

източник: НОИ